Leaving Cert Polish

FAQs

Język polski został wprowadzony do postawy programowej irlandzkich szkół średnich w 2020 roku. Po raz pierwszy uczniowie zdawali egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule w czerwcu 2022 roku.

Specyfikacja i inne oficjalne dokumenty dotyczące języka polskiego jako nowego przedmiotu maturalnego (Leaving Certificate) są opublikowane i będą aktualizowane na stronie Curriculum Online

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego oraz pliki audio są publikowane na stronie irlandzkiej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej – The State Examinations Commission

Informacje dotyczące egzaminu ustnego są również publikowane na stronie internetowej irlandzkiej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej – The State Examinations Commission

 

Tak. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wlicza się do ogólnej skali punktów podczas rekrutacji na uczelnie wyższe w Irlandii.

Należy zapytać o to dyrektora szkoły, opiekuna roku, doradcę zawodowego lub inne odpowiednie osoby w danej szkole.

Zależy to od wielu czynników:

  1. od liczby zainteresowanych uczniów (minimum 8 uczniów w jednej klasie),
  2. od chęci zorganizowania polskich zajęć i współpracy dyrektora szkoły, wicedyrektora, koordynatora Transition Year (4. roku) lub innej odpowiedniej osoby,
  3. od przesłania do Post-Primary Languages Ireland (PPLI) specjalnego formularza i wyrażenia przez szkołę zainteresowania wprowadzeniem języka polskiego,
  4. od dostępności wykwalifikowanego nauczyciela w danym rejonie.

Zachęcamy szkoły do skontaktowania się z Post-Primary Languages Ireland, które, oceniając konkretną sytuację, zaoferuje odpowiednie wsparcie i doradztwo w procesie wprowadzania języka polskiego do szkoły.

Najlepszym sposobem sprawdzenia tego, gdzie oferowane są zajęcia języka polskiego, jest skierowanie zapytania bezpośrednio do okolicznych szkół średnich.

Istnieje taka opcja. Wymaga ona porozumienia obu szkół i zależna jest od planu lekcji oraz odległości między szkołami.

Istnieją cztery opcje:

 

  • Krótki kurs w Junior Cycle (1-3 rok) w wymiarze 100 godz.
  • Pełny kurs w Junior Cycle (1-3 rok) w wymiarze 200 godzin (nie ma egzaminu na koniec Junior Cycle, ale podsumowanie osiągnięć ucznia jest wpisywane do profilu osiągnięć danego ucznia)
  • Kurs prowadzony podczas Transition Year (4 rok).

Kurs maturalny (Leaving Cert) na 5. i 6. roku

Tak, może, ale, aby być w pełni przygotowanym do egzaminu, radzimy uczęszczać na zajęcia.

 

Należy udać się do koordynatora ds. egzaminów w szkole, aby rozpocząć proces rejestracji i potwierdzić wybór języka polskiego jako przedmiotu na egzaminie maturalnym.

Sobotnie zajęcia maturalne z języka polskiego mogą być dostępne w Twojej okolicy od września. Studenci muszą dołączyć do kursu maturalnego na początku 5. roku w szkole średniej. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Languages Connect

To zależy:

 

  • W przypadku uczęszczania na zajęcia w szkołach publicznych lub organizowanych przez PPLI, kurs trzeba rozpocząć na początku 5. roku, aby zrealizować łącznie 180 godzin w toku 2 lat nauki. Nie ma możliwości dołączenia na kurs na początku 6. roku.
  • W przypadku samodzielnej nauki nie ma wymogu dotyczącego ilości godzin nauki, a rejestracja na egzamin jest otwarta dla każdego ucznia szkoły średniej, który w danym roku zdaje maturę.

Tak. Jest jeden egzamin, taki sam, dla wszystkich uczniów.

Egzamin maturalny z języka polskiego oferowany jest na dwóch poziomach: podstawowym i wyższym. Uczniowie mogą wybrać poziom, który im odpowiada.

Tak, w przypadkach, gdy istnieje ścisła współpraca między szkołami i gdy wsparcie zostało uzgodnione z PPLI.

Nie. Zachęca się do korzystania z różnorodnych materiałów dydaktycznych w celu osiągnięcia wyników nauczania określonych w specyfikacji języka polskiego – w końcowej części tego dokumentu znajduje się siatka samooceny, która może być przydatna do oceny własnych postępów i wyników ucznia.

Należy skontaktować się z Państwową Komisją Egzaminacyjną (SEC)

 

Irlandzka Krajowa Rada ds. Programów Nauczania i Oceny (NCCA) opublikowała wskazówki dotyczące tworzenia portfolio z języka polskiego: Curriculum Online 

 

Należy sprawdzić wymagania danej uczelni lub skontaktować się bezpośrednio z uczelnią w celu uzyskania informacji na temat wymagań językowych i przedmiotowych.