Leaving Cert Lithuanian

FAQs

2020 metais lietuvių kalba tapo programiniu dėstomu dalyku bedrojo lavinimo mokyklose. Pirmą kartą pagal programą vykdomas egzaminas buvo laikomas 2022 metais birželio mėnesį.

Specifikacija (Programa) ir kiti oficialūs dokumentai apie naująjį lietuvių kalbos brandos baigimą (LC) yra skelbiami ir atnaujinami internetinėje svetainėje ,,Curriculum Online“ (,,Mokymo planas internetu’’).

Lietuvių kalbos brandos egzaminų pavyzdžiai ir audio įrašų failai yra oficialiai skelbiami Valstybinės egzaminų komisijos (SEC) internetinėje svetainėje.

Temos ir visa informacija apie kalbėjimo egzaminą yra viešai skelbiama. Visa tai Jūs taip pat galite rasti Valstybinės egzaminų komisijos (SEC) internetinėje svetainėje.

Apie tai klauskite mokyklos direktoriaus, klasės/grupės vadovo, mokyklos patarėjų ar kitų atsakingų žmonių.

 Tai priklauso nuo daugelio veiksnių:

 

  • Nuo susidomėjusių mokinių skaičiaus (mažiausiai turi būti 8 mokiniai vienoje klasėje).
  • Nuo pačios mokyklos noro organizuoti lietuvių kalbos pamokas bei mokyklos direktoriaus, pavaduotojo, keliamųjų metų (TY) koordinatoriaus ar kitų atitinkamų asmenų mokykloje bendradarbiavimo.
  • Nuo mokyklos susidomėjimo, užklausos siuntimo dėl lietuvių kalbos į Post Primary Languages Ireland (PPLI).
  • Nuo kvalifikuoto mokytojo prieinamumo toje vietoje, kur yra mokykla.

PPLI visada ragina aptarti su jais mokyklų susidomėjimą dėl lietuvių kalbos dėstymo. PPLI įvertina esamą situaciją, pataria, palaiko bei atitinkamai pasiūlo paramą ar pagalbą.

Geriausias būdas sužinoti apie dėstomą lietuvių kalbą – paklausti toje vietoje vidurinių mokyklų apie tai.

Labiausiai tikėtina, kad lietuvių kalbos pamokos gali būti dėstomos ten, kur yra didžiulis mokinių skaičius mokykloje.

Tai yra įmanoma, tačiau tam reikėtų, kad mokyklos tarpusavyje susitartų. Taip pat tai gali priklausyti ir nuo pamokų tvarkaraščio bei atstumo tarp mokyklų.

Yra suteikiamos keturios galimybės:

  • Trumpieji lietuvių k. kursai (jaunimo ciklui, JC). Skirta 100 valandų.
  • Visas (pilnas) lietuvių k. kursas (jaunimo ciklui, JC). Skirta 200 valandų. (Jaunimo ciklo, JC baigimo egzamino nėra, bet jis įtraukiamas į mokinio pasiekimų profilį).
  • Keliamųjų metų (TY) modulis.

Brandos baigimo dalykas.

Taip, tačiau, kad pilnai būtumėte pasiruošę valstybiniam abitūros egzaminui, mes Jums patariame lankyti lietuvių kalbos pamokas.

Kreipkitės į egzaminų sekretoriatą mokykloje, kad pradėtumėte registracijos procesą ir patvirtintumėte savo pasirinktą dalyką.

Lietuvių kalbos (abitūros egzaminų pasiruošimo) pamokos gali būti siūlomos Jūsų rajone šeštadieniais arba nuo rugsėjo mėnesio internetu.

Mokiniai turi pradėti mokytis lietuvių kalbos jau 5-oje klasėje.

Daugiau informacijos galite rasti čia

Tai priklauso nuo to:

  • Jei lankote valstybinę vidurinę mokyklą ar esate su PPLI, tai lietuvių kalbos kursas turi būti pradėtas mokytis jau būnant 5-oje klasėje, kad baigtumėte pasiruošimo programą, t.y. 180 mokymosi valandų.
  • Jei studijuojate savarankiškai, tai nėra reikalaujamas mokymosi valandų skaičius ir registruotis egzaminui gali bet kuris mokinys.

Egzaminas yra siūlomas laikyti dviem lygiais:

Paprastu (įprastu) lygiu ir aukštesniu lygiu. Mokiniai gali pasirinkti lygį, kurį pageidauja.

Taip – tik tuo atveju, jei mokyklos tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja ir yra patvirtintas PPLI palaikymas.

Ne. Norint pasiekti programoje (specifikacijoje) pažymėtą mokymosi rezultatą, rekomenduojama naudoti įvairių medžiagų derinį. Specifikacijos pabaigoje yra įsivertinimo lentelė, kuri gali būti naudinga mokiniams įsivertinant pažangą ir rezultatus.

.

Kreipkitės į Nacionalinės tarybos (NCCA), kuri atsakinga už mokymosi programą (ugdymo turinį) ir vertinimą, internetinę svetainę. Nacionalinė taryba (NCCA) oficialiai yra paskelbusi visas gaires, kaip sukurti kalbų aplanką,

spauskite čia

Visada būtina pasitikrinti norimo universiteto reikalavimus arba tiesiogiai pasikonsultuoti su universitetu dėl jų kalbos ir dalykų reikalavimų.